O NÁS


Posláním ústavu je koordinované řešení problémů na regionálním trhu práce, podpora zaměstnanosti, vzdělávání a
tvorby strategií pro pracovní trh.

Hlavní činnost je zaměřena zejména na: 
a) prosazování oprávněných zájmů členů, zejména těch, které jsou společné a v souladu se strategickými
dokumenty Zlínského kraje a Dohodou o spolupráci -Paktem zaměstnanosti Zlínského kraje.

b) podporu rozvoje spolupráce, propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce, zaměstnanosti a vzdělávání pro pracovní trh, přispívajících k rozvoji ekonomiky a konkurenceschopnosti Zlínského kraje 

c) podíl na tvorbě a řešení úkolů souvisejících s tvorbou, aktualizací a realizací rozvojových strategií Zlínského kraje, tj. na opatřeních, projektech a souvisejících dokumentech.


Orgány ústavu jsou:
a) správní rada,
b) dozorčí rada,
c) ředitel.
Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx