O PAKTU TISKOVÉ ZPRÁVY ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ZÁKLADNÍ DOKUMENTY
Pakt zaměstnanosti byl uzavřen 30. 3. 2016 mezi Zlínským Krajem, Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou ÚP Zlín, Okresní hospodářskou komorou Kroměříž a Regionální radou odborových svazů ČMKOS Zlínského kraje. Hlavní priority Paktu jsou:
1: Struktura a kvalita odborného vzdělávání odpovídající potřebám Zlínského kraje

2: Lidé pro profese, které region potřebuje 

3: Adekvátní, dostupná a dospělou populací využívaná nabídka dalšího vzdělávání

4: Data pro efektivní rozhodování o zaměstnanosti a vzdělávání pro trh práce

5: Rozvoj služeb

Aktivity naplňující jednotlivé priority byly rozpracovány do Akčního plánu Paktu zaměstnanosti na období 1. 10. 2016 - 31.
12. 2017.

Činnost Paktu byla na žádost KHK ZK finančně podpořena Zlínským krajem ve výši 300 000,-. O další dotaci na konkrétní
aktivity ve výši 300 000,- rozhodlo zastupitelstvo na svém zasedání 21. 9. 2016.

Pakty na území České republiky:
Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx